Política de privacitat

Per mitjà de la nostra Política de Privacitat, el posem al corrent de les diferents formes en què www.narcisbosch.com fa servir la informació que vostè ens proveeix mentre navega en el nostre lloc. La utilització d'aquests implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta declaració de privacitat, per la qual cosa si vostè no està d'acord amb qualsevol de les condicions exposades, no haurà de fer ús ni accedir a aquest lloc web. Ens reservem el dret a modificar aquesta declaració de privacitat en qualsevol moment. El seu ús continu de qualsevol porció d'aquest lloc després de la notificació o anunci de tals modificacions constituirà l'acceptació de tals canvis.


Galetes o cookies

Aquest lloc web fa ús de cookies, les quals són petits fitxers de dades que es generen en el seu ordinador i que envien informació però sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals del visitant. Vostè podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per aquest lloc web, sense que això perjudiqui la possibilitat d'accedir als continguts. No obstant això, la desactivació de les mateixes podria impedir el bon funcionament del lloc web.


Per a utilitzar alguns dels serveis o accedir a determinats continguts, haurà de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal que no són obligatoris tret que s'indiqui el contrari i que són requerits per a poder prestar-li el servei o accedir al contingut. www.narcisbosch.com podrà utilitzar aquesta informació per a propòsits estadístics o d'estudi del comportament dels visitants en els nostres llocs web. Com principi general, no compartim ni revelem la informació obtinguda, excepte quan hagi estat autoritzada per vostè, o en els següents casos:

  • Quan li sigui requerit per una autoritat competent i previ el compliment del tràmit legal corresponent.
  • Quan segons el parer d'aquest lloc web, sigui necessari per a fer complir les condicions d'ús i altres termes d'aquesta pàgina, o per a salvaguardar la integritat dels altres usuaris o del lloc web.

Haurà de ser conscient que si vostè voluntàriament revela informació personal en línia en una àrea pública, aquesta informació pot ser recollida i usada per uns altres. Nosaltres no controlem les accions dels nostres visitants i usuaris.


Avís legal

Aquest lloc web inclou continguts, textos, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o de qualsevol un altre ordre, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d'elements, logotips i imatges, que estan protegides per drets de propietat intel·lectual o industrial propis d'aquesta web.


Per aquest motiu, està prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol un altre forma d'explotació i manipulació d'aquesta web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codi, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquesta web.


Així mateix, està prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels pogrames d'ordinador necessaris pel funcionament i accés d'aquesta web i els serveis aquí continguts, així com realitzar, respecte dels mateixos qualsevol acte d'explotació. En particular, està prohibit realitzar enllaços (links, hiperlinks, i framming) o vincles similars que puguin establir-se amb la web de NARCÍS BOSCH. Com sense el previ consentiment exprés del seu titular NARCÍS BOSCH.

Contacta amb mi